top of page

Expérimentez le cheval autrement

En petit groupe - In kleine groep

  • 1 heure 30 minutes
  • 45 euros
  • Manège La Motte, Motte 50 à 1780 Wemmel

Description du service

Le manège La Motte en collaboration avec Act Differently (Equi)Coaching vous propose d’EXPERIMENTER LE CHEVAL AUTREMENT. Nous vous proposons une approche du cheval axée sur la relation, la confiance, la connexion et le respect. Grandir en créant du lien, se découvrir l’un et l’autre. Un travail sur soi avec le cheval. Comment ? En petit groupe, une professionnelle de l’accompagnement en développement personnel et en équi-coaching, vous invite à expérimenter le cheval autrement : être avec le cheval et découvrir différentes approches avec lui. La coach vous propose des exercices accessibles à tous. ✅ pas besoin de savoir monter à cheval, on travaille à pied principalement, ✅ découvrir le cheval autrement, ce qu’il nous dit, ce qu’il nous fait ressentir, ✅ vous le guidez, il vous guide, ✅ on prend le temps, ✅ bienveillance, écoute, échanges, ✅ un moment pour soi avec le cheval, ✅ un accompagnement professionnel, ✅ sécurité et plaisir sont les maîtres mots. Pour qui ? Adultes non-cavaliers et cavaliers qui veulent découvrir le cheval autrement Manege La Motte in samenwerking met Act Differently (Equi) Coaching stelt voor om : HET PAARD ANDERS TE ERVAREN. Wij bieden je een benadering van het paard gebaseerd op relatie, vertrouwen, connexie en respect. Samen groeien door een band te creëren, elkaar ontdekken. Werk aan jezelf met het paard. Hoe ? In kleine groep, een professioneel in persoonlijk ontwikkeling en equi-coaching, nodigt je uit om het paard anders te ervaren: bij het paard zijn en er verschillende benaderingen mee ontdekken. De coach geeft oefeningen die voor iedereen toegankelijk zijn. ✅ geen behoefte om te kunnen paardrijden, we werken voornamelijk te voet ✅ ontdek het paard anders, wat het ons vertelt, wat het ons laat voelen ✅ jij begeleidt hem, hij begeleidt jou ✅ we nemen de tijd, het is de natuur die ons leidt ✅ vriendelijkheid, luisteren, uitwisselingen ✅ een moment voor jezelf met het paard ✅ professioneel ondersteuning ✅ veiligheid en plezier zijn de sleutelwoorden Voor wie? Volwassenen niet-ruiters en ruiters die het paard op een andere manier willen ontdekken


Séances à venir


Coordonnées

+ 0491592298

arianedirickx@gmail.com

Obberg, Wemmel, Belgique


bottom of page